Annulatie voorwaarden

Alle behandelingen gebeuren uitsluitend op afspraak. Dat betekent dat deze tijd voor u gereserveerd wordt in onze agenda.

Indien u deze afspraak om een of andere reden niet kunt nakomen, vragen we u ons ten laatste 48 uur op voorhand te verwittigen.

Voor iedere afspraak die niet nagekomen of laattijdig geannuleerd wordt, zal een schadevergoeding van 50% worden aangerekend.

Dank voor het begrip.